About Us‎ > ‎

Church Committee

Parish Clergy:

The Very Reverend Protopresbyter Fr Nikolaos Kokkinos (priest-in-charge)
The Reverend Deacon Fr David Somalis (parish deacon)

The Church Committee Members:

 • Michael Nicolaides (Chairman)
 • Stella Brennan (Secretary)
 • Athina Kariki (Treasurer)
 • Christinel Herman
 • Stavros Psevtiotis
 • Petros Tarousa
 • Christina Lewis
 • Remus Nistorel

Ladies’ Committee:

 • Skevie Papaiacovou (Chair person)
 • Athina Kariki
 • Nicoletta Richardson
 • Fotini Gerogiokas
 • Androulla Toumazou
 • Stella Brennan
 • Flori Petric
 • Christina Lewis
 • Julia Sakka
 • Christina Dickson